Subac Qur'aan oo kaamil ah, Juzka 11 aad ilaa 12 aad