(Muuqaal) Subac Qur'aan kaamil ah, Juzka 9.aad ilaa 10.aad