Subac Qur'aan oo kaamil ah, Juzka 7,aad ilaa 8,aad