Share with your friends via email

OGAYSIISKA GUUD DIGNIINTA GANACSI

OGAYSIIS WAA BIXINAYAA in calaamadda ganacsiga kor ku xusan waa hantida ALCON INC., A Swiss Company of Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, Switzerland iyo in calaamad ganacsi isku mid ah loo isticmaalo waxyaabaha soo socda:
 Fasalka 05:

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip